PROCEEDING

Seminar Nasional 2016

A. Cover

B. Bidang Riset Operasi

1. May Adi

2. May Basuki

3. May Binandita

4. May Budi

5. May Didik

6. May Dodi

7. May Fatih

8. May Nanang

9. May Solekan

10. May Syahrul

11. May Taufik

12. Teguh Herlambang

 

C. Bidang Manajemen Logistik

1. May Amanu

2. May Dangan

3. May Endin

4. May Kairo

5. May Purwanto

6. May Richard

7. May Ricky

8. May Wahidin

9. May Yohanes

10. May David

11. Minto Basuki

 

D. Bidang Manajemen Kebijakan

1. Kol Yudho

2. Ltk Dedi S

3. Ltk Teguh

4. May Pahala

5. May Anwar

6. May Beben

7. May Gatot

8. May Heru

9. May Joko

10. May Novy

11. May Nur Safrudin

12. May Okta

13. May Sugeng

14. May Tulenan

15. Solas

16. Teguh Herlambang

 

Casino Slot - Betmatik Betmatik - intbet Yeni Adresi intbet6